07

Th5
2018

Ngày hội gia đình

Posted By : adminbao/ 809 0

Family Fun Day là một loại sự kiện còn mới ở Việt Nam, được biết tới khoảng vài năm trở lại đây. Đây là sự kiện giúp các đồng nghiệp gắn kết với nhau hơn thông qua việc chia sẻ những kinh nghiệm trong công việc, đây là một phần của động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc và cũng là nét văn hóa đẹp của doanh hoặc đơn giản là để thưởng cho nhân viên của bạn và ăn mừng thành công của công ty cùng nhau.
Bạn và đồng nghiệp của bạn sẽ có một thời gian tuyệt vời trên một loạt các hoạt động đặc biệt được lựa chọn để phù hợp với từng doanh nghiệp

Hãy gắn kết nhân viên trong doanh nghiệp của bạn bằng những hoạt động thiết thực, nhằm tạo động lực cho họ làm việc.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhiều hơn nữa!

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.